Szkoła Podstawowa Osowa Sień

Do wakacji letnich zostało
...
  • Witamy na naszej stronie...

  • Witamy na naszej stronie...

  • Witamy na naszej stronie...

  • Witamy na naszej stronie...

  • Witamy na naszej stronie...

Witamy

 

 Szkoła kontynuuje tradycje współpracy ze środowiskiem lokalnym i tradycje sportowe ,wychodząc  równocześnie  naprzeciw oczekiwaniom dzieci. Nauczyciele angażują się w działalność pozalekcyjną, prowadząc różnego rodzaju koła zainteresowań: - artystyczne - przyrodnicze - polonistyczne - matematyczne - informatyczne - języka angielskiego  - sportowe. Wiele uwagi poświęca się również dzieciom z trudnościami w nauce, które uczęszczają na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz korzystają z pomocy pedagoga szkolnego i logopedy. Szkoła pozyskuje fundusze unijne na zajęcia i działania wyrównujące szanse edukacyjne uczniów oraz wspierające rozbudowę bazy dydaktycznej . Od roku 2011 szkoła nawiązała współpracę z Polską szkołą na Litwie w Kamionce w  rejonie Solecznickim. Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni. Nasza placówka jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Wschowa, a nadzór pedagogiczny sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.