Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

Przedłużenie przerwy w tradycyjnej nauce.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się  koronawirusa COVID -19 na podstawie ogłaszanych nowelizacji rozporządzeń MEN dotyczących ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych informuję, że okres zamknięcia szkoły został przedłużony do dnia 07 czerwca 2020 roku. Do tego czasu dalej prowadzona będzie nauka w trybie zdalnego nauczania. W przypadku dzieci oddziału przedszkolnego, które na podstawie informacji MEN mogłyby rozpocząć zajęcia w oddziale przedszkolnym po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Wschowa, publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Wschowa ze względów bezpieczeństwa dzieci i pracowników nie zostaną otwarte. W okresie od 25 maja uruchomione zostały konsultacje bezpośrednie z nauczycielami dla uczniów klas VIII, a od 1 czerwca dla pozostałych zdeklarowanych uczniów.

Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji istnieje  realne ryzyko i niemożliwe jest pełne zabezpieczenie przed zachorowaniem na wirusa COVID-19 zarówno dzieci , Państwa rodzin, jak i pracowników szkoły. Dlatego w tej trudnej sytuacji  liczymy na współodpowiedzialność i współpracę całej społeczności szkolnej.

Dalsze informacje przekażemy Państwu za pośrednictwem strony internetowej szkoły i pisemnej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

Mikołaj Błaszczyk

————————————————————————————————————————————–