Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

Procedury bezpiecznego pobytu uczniów w szkole w roku szkolnym 2021/2022.

Zasady bezpieczeństwa podczas pobytu uczniów w szkole w związku z COVID 19:

1.            Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

2.            Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3.            Wszyscy uczniowie i osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do dezynfekowania rąk.

4.            Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

a)            1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)           dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)            dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)           opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

5.            Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu ( przerwy w budynku szkolnym i w toaletach).

6. Uczniowie i dzieci podczas lekcji nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką. Maseczka obowiązuje podczas pobytu uczniów w częściach wspólnych tj. podczas przerw międzylekcyjnych, gdy ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma możliwości spędzenia przerw na świeżym powietrzu, w toaletach, w autobusie podczas dowozów szkolnych.

Z wyrazami szacunku Mikołaj Błaszczyk dyr. szkoły

——————————————————————————————————————————-