Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

Mikołaj Błaszczyk

Procedury bezpiecznego pobytu uczniów w szkole w roku szkolnym 2021/2022.

Zasady bezpieczeństwa podczas pobytu uczniów w szkole w związku z COVID 19:

1.            Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

2.            Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3.            Wszyscy uczniowie i osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązane są do dezynfekowania rąk.

4.            Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

a)            1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)           dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)            dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)           opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

5.            Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu ( przerwy w budynku szkolnym i w toaletach).

6. Uczniowie i dzieci podczas lekcji nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa maseczką. Maseczka obowiązuje podczas pobytu uczniów w częściach wspólnych tj. podczas przerw międzylekcyjnych, gdy ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma możliwości spędzenia przerw na świeżym powietrzu, w toaletach, w autobusie podczas dowozów szkolnych.

Z wyrazami szacunku Mikołaj Błaszczyk dyr. szkoły

——————————————————————————————————————————-

AKCJA SZCZEPIENIA UCZNIÓW w wieku 12-18 lat.

Szanowni Państwo, Drodzy rodzice.

W związku z informacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczącymi akcji szczepień uczniów przeciw COVID-19 po wakacjach, informuję, że zgodnie z przedstawionym przez MEiN harmonogramem będzie możliwość zaszczepienia dzieci w wieku od 12 lat w mobilnych punktach szczepień. Z przedstawionych informacji wynika, iż mobilne punkty szczepień będą możliwe do organizacji w szkołach, co ułatwi akcję szczepionkową. Ponadto podano ważne terminy związane z akcją tj:

  • I tydzień września ( od 01.09 do 05.09) – tydzień informacyjny ( lekcje wychowawcze, spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno – edukacyjnym,
  • II tydzień września ( od 06.09 do 12.09) – tydzień przygotowania do szczepienia ( zbiórka przez wychowawców od chętnych rodziców i prawnych opiekunów deklaracji na szczepienie)
  • III tydzień ( od 13.09 do 19.09) – szczepienia zdeklarowanych uczniów . W związku z akcją informacyjną poniżej załączamy deklarację na szczepienia dziecka i kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego. Więcej szczegółowych informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek

Więcej informacji przekażemy Państwu w I tygodniu września.