Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

Drodzy ósmoklasiści i Rodzice uczniów klasy ósmej!

 Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podaję harmonogram egzaminów w roku 2022.

Ogólne informacje o egzaminie.

24 maja 2022 roku ( wtorek) – język polski  – SALA nr 10 – godz. 9.00  egzamin trwa 120 minut

25 maja 2022 roku ( środa ) – matematyka – SALA nr 10 – godz. 9.00  egzamin trwa 100 minut

26 maja 2022 roku ( czwartek ) – język obcy – SALA nr 17 i 19 – godz.9.00 egzamin trwa 90 minut

Egzaminy w terminie dodatkowym:


– 13 czerwca 2022- godzina 9.00 – egzamin z języka polskiego
– 14 czerwca 2022 – godzina 9.00 – egzamin z matematyki
– 15 czerwca 2022 – godzina 9.00 – egzamin z języka obcego

Termin ogłoszenia wyników : 01 lipca 2022 r.

Termin przekazania szkołom zaświadczeń i wyników : do

Termin wydania zaświadczeń uczniom –