Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Drodzy ósmoklasiści i Rodzice uczniów klasy ósmej!

 Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz materiałami zawartymi na stronie https://www.oke.poznan.pl/index.php podaję harmonogram egzaminów w roku 2021.

Ogólne informacje o egzaminie.

25 maja 2021 roku ( wtorek) – język polski  – SALA nr 10 – godz. 9.00  egzamin trwa 120 minut

26 maja 2021 roku ( środa ) – matematyka – SALA nr 10 – godz. 9.00  egzamin trwa 100 minut

27 maja 2021 roku ( czwartek ) – język obcy – SALA nr 17 i 19 – godz.9.00 egzamin trwa 90 minut

Egzaminy w terminie dodatkowym:


– 16 czerwca 2021- godzina 9.00 – egzamin z języka polskiego
– 17 czerwca 2021 – godzina 9.00 – egzamin z matematyki
– 18 czerwca 2021 – godzina 9.00 – egzamin z języka obcego

Termin ogłoszenia wyników : 02 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom zaświadczeń i wyników : do 08 lipca  2021 r.

Termin wydania zaświadczeń uczniom – 09 lipca 2021 r.