Szkoła Podstawowa Osowa Sień

Kadra

KADRA SZKO?Y 2017/2018:

mgr Miko?aj B?aszczyk - dyrektor szko?y

 

mgr Jolanta Gierlich - nauczyciel rocznego przygotowania przedszkolnego ,

mgr Barbara Morawska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - klasa I,

mgrBarbara Kajca -nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - klasa Ii,

mgrMagdalena B?aszczyk-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - klasa IIi a,

mgr Sylwia Oliwa -nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - klasa IiI b,logopeda,

mgr Leonarda Usielska - wychowawca klasy IV, nauczyciel historii,

mgr Ma?gorzata Or?owska - nauczyciel wychowania do ?ycia w rodzinie,

mgr Magdalena Olejnik -wychowawca klasy VI,nauczyciel j?zyka polskiego,

mgr Barbara Martyniuk - wychowawca klasy VII, nauczyciel matematyki, zaj?? komputerowych,

mgr Monika Fr?ckowiak - nauczyciel przyrody, geografii, pedagog, wychowawca klasy V,

mgr Natalia Przyjemska - nauczyciel j?zyka angielskiego,

mgr Ryszard Czechowski - nauczyciel techniki,

mgr Joanna Ramboli?ska - nauczyciel religii, bibliotekarz,

mgr Joanna Paw?owska - nauczyciel muzyki,

mgr Joanna Lewandowska - nauczyciel plastyki,

mgr Dorota Szuman - nauczyciel biologii, chemii,

mgr Monika Skorupi?ska- nauczyciel j?zyka niemieckiego,

mgr Ma?gorzata R?ko? - nauczyciel fizyki,

mgr Andrzej Or?owski- nauczyciel wychowania fizycznego,

mgr Miko?aj B?aszczyk -nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna,