Szkoła Podstawowa Osowa Sień

Biblioteka

Uwaga drodzy czytelnicy !

Zapraszamy do korzystania z zasobw ksi?gozbioru bibliotecznego i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w roku szkolnym 2016/2017.

W czytelni znajduje si? ksi?gozbir podr?czny z ktrego mog? korzysta? wszyscy zainteresowani w godzinach otwarcia biblioteki. W wypo?yczalni znajduj? si? nast?puj?ce dzia?y: bajki, ba?nie, powie?ci przygodowe, powie?ci obyczajowe, historyczne, literatura polska, literatura obca oraz dzia?y przedmiotowe. Biblioteka wyposa?ona jest w lektury szkolne przeznaczone dla szko?y podstawowej. Ka?dego roku biblioteka zakupuje nowe lektury zgodnie z kanonem lektur. Biblioteka wsp?pracuje z ksi?garni? i hurtowni? Taniej ksi??ki. Poprzez przeprowadzanie kiermaszw oraz zakup ksi??ek z r?nych dzia?w systematycznie wzbogaca ofert? czytelnicz?. Przy bibliotece dzia?a aktyw biblioteczny, oraz k?ko biblioteczne do ktrego nale?? ch?tni uczniowie klas IV-VI. Spotkania maj? za zadanie nauczy? uczniw dbania o ksi??ki, owijania nowych, sklejania zniszczonych i podartych. Ch?opcy i dziewcz?ta ucz? si? uzupe?nia? karty katalogowe, korzystaj? z katalogu rzeczowego oraz alfabetycznego, pomagaj? przy kiermaszu, pomagaj? zmienia? gazetki w czytelni, ucz? m?odszych zapisywania ksi??ek w dzienniczkach lektur, zach?caj? innych czytelnikw do cz?stszego zagl?dania do naszej biblioteki.

Dzie?Godziny otwarcia biblioteki
Poniedzia?ek
Wtorek
?roda
Czwartek
Pi?tek