Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

Rada Pedagogiczna 2020/2021

DYREKTOR SZKOŁY : mgr MIKOŁAJ BŁASZCZYK

Rada Pedagogiczna:

nauczyciel edukacji przedszkolnejmgr Jolanta Gierlich

nauczyciele i wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej:
Klasa I – mgr Barbara Morawska,

Klasa II – mgr Barbara Kajca,

Klasa III – mgr Magdalena Błaszczyk,

Język polski : mgr Magdalena Olejnik, mgr Klaudia Kowalska

Matematyka : mgr Barbara Martyniuk

Fizyka, Chemia, Przyroda, Biologia : mgr Dorota Szuman

Język angielski : mgr Katarzyna Machowska

Język niemiecki : mgr Monika Skorupińska

Historia: mgr Aneta Grodziska

Geografia : mgr Moniak Frąckowiak

Informatyka : mgr Arleta Brzostowska

Technika: mgr Ryszard Czechowski

Plastyka: mgr Joanna Lewandowska

Religia, Biblioteka: mgr Joanna Rambolińska

Muzyka: mgr Łukasz Kotowski

Wychowanie fizyczne: mgr Bogusław Korczak, mgr Mikołaj Błaszczyk

WOS, WDżR : mgr Maria Sobota

Edukacja dla Bezpieczeństwa : mgr Jan Koniuszko

Pedagog : mgr Monika Frąckowiak

Logopeda: mgr Magdalena Józefiak Mieżowiec

Rehabilitant wzroku słabowidzących, tyflopedagog : mgr Marzena Nowak

Surdopedagog: mgr Iwona Lasota Bartkowiak

Doradztwo zawodowe, oligofrenopedagog : mgr Anna Brzozowska – Wolny

Wychowawcy poszczególnych klas IV- VIII w roku szkolnym 2020/2021

Klasa IV – mgr Klaudia Kowalska

Klasa V- mgr Barbara Martyniuk

Klasa VIa – mgr Joanna Rambolińska

Klasa VI b– mgr Bogusław Korczak

Klasa VII – mgr Aneta Grodziska

Klasa VIII – mgr Monika Frąckowiak