Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

Rada Pedagogiczna

DYREKTOR SZKOŁY : mgr MIKOŁAJ BŁASZCZYK

Rada Pedagogiczna:

nauczyciel edukacji przedszkolnejmgr Jolanta Gierlich

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: mgr Magdalena Błaszczyk – klasa I, mgr Barbara Morawska – klasa II, mgr Barbara Kajca – klasa III

Język polski : mgr Magdalena Olejnik, Ewa Radzijewska

Matematyka : mgr Barbara Martyniuk

Fizyka : mgr Małgorzata Rękoś

Język angielski : mgr Natalia Przyjemska

Język niemiecki : mgr Monika Skorupińska

Historia: mgr Magdalena Olejnik, mgr Jan Koniuszko,

Geografia, Przyroda: mgr Moniak Frąckowiak

Biologia, Chemia : mgr Dorota Szuman

Technika, Informatyka: mgr Ryszard Czechowski

Plastyka: mgr Joanna Lewandowska

Religia, Biblioteka: mgr Joanna Rambolińska

Muzyka: mgr Joanna Pawłowska

Wychowanie fizyczne: mgr Bogusław Korczak, mgr Mikołaj Błaszczyk

WOS, WDżR : mgr Maria Sobota

Pedagog : mgr Monika Frąckowiak

Logopeda: mgr Magdalena Józefiak Mieżowiec

Tyflopedagog : mgr Marzena Nowak

Surdopedagog: mgr Iwona Lasota Bartkowiak

Doradztwo zawodowe, oligofrenopedagog : mgr Barbara Tarka Powęska