Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

Rada Pedagogiczna 2021/2022

DYREKTOR SZKOŁY : mgr MIKOŁAJ BŁASZCZYK

Rada Pedagogiczna:

nauczyciel edukacji przedszkolnejmgr Jolanta Gierlich

nauczyciele i wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej:
Klasa I – mgr Magdalena Błaszczyk,

Klasa II – mgr Barbara Morawska,

Klasa III – mgr Barbara Kajca,

Język polski : mgr Magdalena Olejnik, Klaudia Kowalska

Matematyka : mgr Barbara Martyniuk, Daria Ziętek

Fizyka, Chemia, Przyroda, Biologia : mgr Dorota Szuman

Język angielski : mgr Lidia Baśczyn

Język niemiecki : mgr Monika Skorupińska

Historia, Geografia: mgr Aneta Grodziska

Informatyka : mgr Arleta Brzostowska

Technika: mgr Ryszard Czechowski

Plastyka: mgr Joanna Lewandowska

Religia, Biblioteka: mgr Joanna Rambolińska

Muzyka: mgr Joanna Pawłowska

Wychowanie fizyczne: mgr Bogusław Korczak, mgr Mikołaj Błaszczyk

WOS, WDżR : mgr Maria Nejmańska

Edukacja dla Bezpieczeństwa : mgr Jan Koniuszko

Pedagog : mgr Anna Brzozowska – Wolny

Logopeda: mgr Magdalena Józefiak Mieżowiec

Rehabilitant wzroku słabowidzących, tyflopedagog : mgr Marzena Nowak

Surdopedagog: mgr Iwona Lasota Bartkowiak

Doradztwo zawodowe, oligofrenopedagog : mgr Anna Brzozowska – Wolny

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia :mgr Zuzanna Machowska, Daria Książek

Wychowawcy poszczególnych klas IV- VIII w roku szkolnym 2021/2022

Klasa IV – Daria Ziętek

Klasa V- mgr Klaudia Kowalska

Klasa VI – mgr Barbara Martyniuk

Klasa VII a– mgr Joanna Rambolińska

Klasa VII b – mgr Boguslaw Korczak

Klasa VIII – mgr Aneta Grodziska