Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

Rada Pedagogiczna 2019/2020

DYREKTOR SZKOŁY : mgr MIKOŁAJ BŁASZCZYK

Rada Pedagogiczna:

nauczyciel edukacji przedszkolnejmgr Jolanta Gierlich

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
mgr Barbara Kajca – klasa I , mgr Magdalena Błaszczyk – klasa II, mgr Barbara Morawska – klasa III,

Język polski : mgr Magdalena Olejnik, Klaudia Halczyn

Matematyka : mgr Barbara Martyniuk

Fizyka : mgr Dorota Szuman

Język angielski : mgr Alicja Marcinkowska, Katarzyna Machowska

Język niemiecki : mgr Monika Skorupińska

Historia: mgr Aneta Grodziska

Geografia, Przyroda: mgr Moniak Frąckowiak

Biologia, Chemia : mgr Dorota Szuman

Technika, Informatyka: mgr Ryszard Czechowski

Plastyka: mgr Joanna Lewandowska

Religia, Biblioteka: mgr Joanna Rambolińska

Muzyka: mgr Joanna Pawłowska

Wychowanie fizyczne: mgr Bogusław Korczak, mgr Mikołaj Błaszczyk

WOS, WDżR : mgr Maria Sobota

Pedagog : mgr Monika Frąckowiak

Logopeda: mgr Magdalena Józefiak Mieżowiec

Rehabilitant wzroku słabowidzących, tyflopedagog : mgr Marzena Nowak

Surdopedagog: mgr Iwona Lasota Bartkowiak

Doradztwo zawodowe, oligofrenopedagog : mgr Anna Brzozowska – Wolny