Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

Plan lekcji

Świetlica szkolna czynna codziennie od godziny 7.00

Odjazdy gimbusów : Poniedziałek: I odjazd – godz. 13.50, II odjazd godz. 15.40, Wtorek : I odjazd – godz. 13.50, II odjazd godz. 15.40 , Środa i Czwartek godz. 15.40, Piątek : godz. 13.40

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – wychowawca mgr Jolanta Gierlich

godzina zajęćPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 9.00zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne Religia zaj. edukacyjne
9.00-10.00 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne
10.00-11.00 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne
11.00-12.00J. angielski zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne
12.00-13.00Religia zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne
13.00 – 13.30 zaj. edukacyjne

KLASA I – wychowawca mgr Magdalena Błaszczyk

godzina zajęćPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00-8.45 zaj. edukacyjne WF zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne
8.55-9.40WF zaj. edukacyjne Religiazaj. edukacyjne zaj. edukacyjne
9.50-10.35 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne J. angielski zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne
10.50-11.35 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne j. angielskiReligia
11.45-12.30zaj. komputeroweWF zaj. edukacyjne
12.45 – 13.30
13.35 – 14.20
1

KLASA II – wychowawca mgr Barbara Morawska

godzina zajęćPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45 ed. muzycznaWF zaj. edukacyjne
8.55 – 9.40 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne Religia zaj. edukacyjne
9.50 – 10.35 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne J.angielski zaj. edukacyjne
10.50 – 11.35Religia zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne WF
11.45 – 12.30WFed. plastycznazaj. komputerowe
12.45 – 13.30J. angielski

KLASA III – wychowawca Barbara Kajca

godzina zajęćPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45 ed. muzyczna zaj. edukacyjne WF
8.55 – 9.40 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne
9.50 – 10.35 zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. edukacyjne zaj. komputerowe zaj. edukacyjne
10.50 – 11.35J.angielski zaj. edukacyjne Religia zaj. edukacyjne WF
11.45 – 12.30WFed. plastycznaJ.angieslkiReligia
12.45 – 13.30

KLASA IV A- wychowawca Joanna Rambolińska

godzina zajęćPoniedziałekWtorekSrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45HistoriaJ.polskiInformatykaJ. angielski
8.55 – 9.40J.polskiMatematykaMatematykaJ.angielskiReligia
9.50 – 10.35MuzykaPrzyrodaWFPlastykaWdżr.
10.50 – 11.35WFWFTechnikaJ.polskiMatematyka
11.45 – 12.30Godz. wychowawczaReligiaPrzyrodaJ.polski
12.45- 13.30MatematykaJ.angielskiJ.polskiWF

KLASA IV B – wychowawca Bogusław Korczak

godzina zajęćPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45MatematykaJ.angielskiWdżr.
8.55 – 9.40PrzyrodaReligiaPrzyrodaInformatykaJ. angielski
9.50 – 10.35WFMatematykaMatematykaJ. polskiMatematyka
10.50- 11.35MuzykaJ. polskiHistoriaJ. polskiJ. polski
11.45 – 12.30Godz. wychowawczaJ. angielskiTechnikaWFWF
12.45 – 13.30WFReligiaPlastyka
13.35 – 14.20J.polski

KLASA V – wychowawca wz. Mikołaj Błaszczyk

godzina zajęćPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45Wdżr.Matematyka
8.55 – 9.40MuzykaJ. polskiWFMatematykaHistoria
9.50 – 10.35BiologiaHistoriaJ. polskiWFInformatyka
10.50 – 11.35MatematykaReligiaJ. angielskiPlastykaJ.angielski
11.45 – 12.30Godz. wychowawczaMatematykaReligiaJ.angielski
12. 45 – 13.30J.polskiGeografiaTechnikaJ.polski
13.35 – 14.20WFWFJ.polski

KLASA VI – wychowawca Monika Frąckowiak

godz. zajęćPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45WFJ. polskiJ.polskiJ.polski
8.55 – 9.40MatematykaPrzyrodaHistoria WFWF
9.50 – 10.35J. polskiWFReligiaJ.polskiJ.angielski
10.50 – 11.35PrzyrodaJ. angielskiPrzyrodaMatematykaInformatyka
11.45 – 12.30 Godz. wychowawczaJ. polskiMatematykaPlastykaReligia
12.45 – 13.30Muzyka MatematykaJ.angielski
13.35 – 14.20HistoriaTechnika
14.25 – 15.10

KLASA VII – wychowawca Magdalena Olejnik

godzina zajęćPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45ChemiaGeografiaMatematykaFizykaReligia
8.55 – 9.40FizykaWFJ. niemieckiJ. polskiGeografia
9.50 – 10.35MatematykaJ.polskiHistoriaReligiaWF
10.50 – 11.35BiologiaMatematykaBiologiaWFJ.polski
11.45- 12.30J.polskiHistoriaJ. polskiMatematykaInformatyka
12.45 – 13.30J. niemieckiGodz. wychowawczaChemiaDoradztwo zawodoweJ.angielski
13.35 – 14.20MuzykaJ.angielskiJ. angielskiPlastyka
14.25 – 15.10WF

KLASA VIII – wychowawca Barbara Martyniuk

godzina zajęćPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45FizykaMatematykaJ. niemiecki
8.55 – 9.40ChemiaWOSJ. polskiFizykaMatematyka
9.50 – 10.35J. angielskiReligiaGeografiaMatematykaJ. polski
10.50 – 11.35J. polskiJ. polskiWFReligiaWOS
11.45 – 12.30Godz. wychowawczaWFBiologiaJ. polskiJ.angielski
12.45 – 13.30HistoriaHistoriaMatematykaWFInformatyka
13.35 – 14.20J. niemieckiEDBChemia
14.25 – 15.10WFJ.angielski