Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

AKTUALIZACJA Planu lekcji – II semestr roku 2021/2022

Plan obowiązuje od dnia 11 maja 2022 roku

Świetlica szkolna czynna codziennie od godziny 7.00

Przywóz dzieci i uczniów codziennie według stałego harmonogramu Dębowa Łęka wyjazd z przystanków koło krzyża i koło kościoła między 7.10 – 7.15 następnie przejazd do Osowej Sieni i zbiórka dzieci z przystanku koło leśniczówki.

Odjazdy autobusów ( uwaga zmiana od tego roku szkolnego dwa odwozy uczniów ): codziennie od poniedziałku do piątku :

I odjazd – godz. 13.50,

II odjazd godz. 15.40

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – wychowawca mgr Jolanta Gierlich

lekcja/godzinaPoniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
8.00 – 9.00zaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjne
9.00-10.00zaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjne
10.00 – 11.00zaj.edukacyjnezaj.edukacyjnej.angielskizaj.edukacyjnezaj.edukacyjne
11.00-12.00zaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjne
12.00 – 13.00zaj.edukacyjnej.angielskizaj.edukacyjne
12.00 – 12.30
zaj.edukacyjnezaj.edukacyjne
13.00-13.30religiazaj.edukacyjnereligia

KLASA I – wychowawca mgr Magdalena Błaszczyk

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.zaj.komputerWF
2ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.WFed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.
3ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.
4ed.wczesnoszk.WFed.wczesnoszk.j.angielskireligia
5j.angielskireligiaZDW
kor.komp
koło zainteres.
6gimnastyka korekcyjnaLogopedia

KLASA II – wychowawca mgr Barbara Morawska

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1ed.wczesnoszk.WF ed.wczesnoszk.gimnastyka korekcyjnaed.wczesnoszk.
2zaj.komputer.ed.wczesnoszk.j.angielskireligiaed.wczesnoszk.
3ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.
4WFj.angielskiWFed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.
5religiaed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.zaj. kor – komp
rewalidacja
logopedia
6zaj. kor-komp.ZDW
rewalidacja
koło zainteresowań
7SKS

KLASA III – wychowawca Barbara Kajca

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1zaj.komputer.gimnastyka kor.koło zainteresowań
2ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.WF
3ed.wczesnoszk.j.angielskiWFed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.
4ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.religiaj.angielski
5ed.wczesnoszk.WFed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.
6ZDWed.wczesnoszk.religialogopedia
7SKS

KLASA IVwychowawca Daria Ziętek

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

LekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1WFj.angielskikoło matematyczne
zaj. kor-komp
j.polski
2j.polskiWFWFj. angielskireligia
3matematykamuzykaplastykamatematykamatematyka
4j.angielskij.polskij.polskitechnikaprzyroda
5historiamatematyka.religiaj.polskiWF
6ZDW -j.pol
zaj.rewalid.
przyrodainformatyka
ZDW matematyka
7koło j.angielskigodz. z wychowawcąSKS
8koło wokalne
koło przyrod.
koło plastyczne

KLASA V – wychowawca Klaudia Kowalska

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

LekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1zdw. j.polzaj.rewalidwdżrgeografia
2j.angielskiWFj. polskiWFj.angielski
3biologiaReligiamatematykatechnikaWF
4j.polskij. polskigodz. wychowawczaj.polskimatematyka
5WF
muzykaj.angielskireligiaj.polski
6matematykamatematykaplastykazaj.rewalid.historia
7
ZDW-mathistoriazaj. kor – komp
8koło bibliotecznekoło przyrod.
koło wokalne
informatyka

KLASA VI- wychowawca Barbara Martyniuk/

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j.angielskiReligia
zaj.rewalid.
wdżr
2biologiaWFmatematykaWFmatematyka
3j.polskiReligiaj.polskij.polskiWF
4matematykagodz. wych.j.angielskimatematykaj.polski
5WFmuzykageografiatechnikaj.angielski
6historiaj.polskiplastykazdw.matinformatyka
7ZDW-j.pol
zaj.rewalid.
historiazaj. kor kompkoło matemat.
8koło bibliotecznekoło.przyr.
koło wokalne
matematyka indyw.
koło plastyczne
koło polonistyczne

KLASA VIIa – wychowawca Joanna Rambolińska

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j.niemiecki
zaj.rewalid
j.angielskij.polskireligiamatematyka
2matematykaReligiachemiahistoriaj.polski
3WFmatematykaj.niemiecki
zaj.rewalid.
WFgeografia
4j.polskigodz. wychmatematykafizykaWF
5biologiaj.polskiplastykabiologiaZDW .mat
6j.angielskimuzykaWFj.polski
7historiafizykaj.angielskichemia
8koło biblioteczneinformatykageografiaZDW j.polskiSKS

KLASA VIIb – wychowawca Bogusław Korczak

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1fizykahistoriamatematykazdw.matj.angielski
2j.niemiecki
zaj.rewalid.
j. polskij.niemiecki
zaj.rewalid.
matematykageografia
3matematykaWF wdżrj.angielskichemia
4religiagodz. wychfizykaWFmatematyka
5j.polskichemiaj.polskij.polskireligia
6biologiaj.angielskigeografiaj.polskiWF
7muzyka
plastykahistoria
informatyka
8zaj.rewalid.ZDW mat.
koło przyrod.
koło wokalne
.WFbiologia

KLASA VIII – wychowawca Aneta Grodziska/ wz. Anna Brzozowska Wolny

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0
1j.polski – Igr
matematyka – IIgr
historiaj.niemieckij.angielski OKEfizyka
2WFj.angielskij.polskiWOSchemia
3j.niemieckij.polskichemiamatematykaj.angielski
4biologiagodz. wych.WOSj.polskigeografia
5matematykamatematykaWFWFj.polski
6EDBWFj.angielskifizykamatematyka
7historiaj.polskiinformatykaj.polski – IIgr
matematyka – Igr
SKS
8religiareligia
koło matematyczne