Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

Plan lekcji 2020/2021

Plan obowiązuje od dnia 01 lutego 2021 roku

Świetlica szkolna czynna codziennie od godziny 7.00

Przywóz dzieci i uczniów codziennie według stałego harmonogramu Dębowa Łęka wyjazd z przystanków koło krzyża i koło kościoła między 7.10 – 7.15 następnie przejazd do Osowej Sieni i zbiórka dzieci z przystanku koło leśniczówki.

Odjazdy autobusów : Poniedziałek: I odjazd – godz. 13.50, II odjazd godz. 15.40, Wtorek : I odjazd – godz. 13.50, II odjazd godz. 15.40 , Środa i Czwartek godz. 15.40, Piątek : godz 14.50

Odjazdy autobusów w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły ( okres epidemii) : Poniedziałek: odjazd – godz. 14.40, Wtorek : odjazd – godz. 14.00 , Środa: odjazd godz. 14.00, Czwartek i Piątek : odjazd godz 13.50

Uwaga ! pogrubiona czcionka przy przedmiocie oznacza salę dydaktyczną ( MA – sala matematyczna, JP– sala języka polskiego, PR– sala przyrodnicza, BB- biblioteka, IN – sala informatyczna, 1,2,3 – odpowiednio sala klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, GL– gabinet , SG – salka gimnastyczna) GP– gabinet pedagoga.

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – wychowawca mgr Jolanta Gierlich

lekcja/godzinaPoniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
8.00 – 9.00zaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjne
9.00-10.00zaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjne
10.00 – 11.00j. angielskizaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjne
11.00-12.00zaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnereligia
12.00 – 13.00zaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjne
13.00-13.30zaj.edukacyjnereligiaj.angielskizajęcia do 12.30

KLASA I – wychowawca mgr Barbara Morawska

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1zaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.komputeroweGimnastyka korekcyjnazaj.edukacyjne
2zaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjneWFzaj.edukacyjne
3WFWFreligiazaj.edukacyjnezaj.edukacyjne
4zaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjne
5j.angielskireligiakółko zaint.ZDWj.angielski
6

KLASA II – wychowawca mgr Barbara Kajca

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1zaj.edukacyjnezaj.komputeroweGimnastyka korekcyjna zaj.edukacyjneWF
2WFreligiaj.angielskizaj.edukacyjnezaj.edukacyjne
3zaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjne
4j.angielskizaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnekółko zainteresowań
5ZDWWFzaj.edukacyjnereligia
6zaj.edukacyjne
7SKS

KLASA III – wychowawca Magdalena Błaszczyk

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1WFGimnastyka korekcyjnazaj.edukacyjnej.angielski
2zaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.komputerowezaj.edukacyjnezaj.edukacyjne
3zaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjne
4zaj.edukacyjneWFzaj.edukacyjnereligiaWF
5religiazaj.edukacyjneWFj.angielski
6kółko zainteresowańZDW
7SKS

KLASA IV – wychowawca Klaudia Kowalska

Uwaga ! pogrubiona czcionka przy przedmiocie oznacza salę dydaktyczną ( MA – sala matematyczna, JP– sala języka polskiego, PR– sala przyrodnicza, BB- biblioteka, IN – sala informatyczna, 1,2,3 – odpowiednio sala klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, GL– gabinet , SG – salka gimnastyczna, GP- gabinet pedagoga)

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

LekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1Godz. wych.
kl.3
zaj. korekcyjneReligia
MA
Informatyka
IN
2J.angielski
kl.2
J. polski
BB
WFMatematyka
kl.1
WF
3J. polski
JP
J.angielski
kl.1
J.polski
JP
Religia
GL
J.angielski
BB
4Muzyka
IN
Historia
kl.3
J.angielski
BB
Przyroda
BB
Technika
BB
5Matematyka
MA
Plastyka
PR
Informatyka
IN
J.polski
BB
J.polski
kl.2
6WFMatematyka
MA
WFZDW j. angielski
7zaj. korekcyjne

KLASA V – wychowawca Barbara Martyniuk

Uwaga ! pogrubiona czcionka przy przedmiocie oznacza salę dydaktyczną ( MA – sala matematyczna, JP– sala języka polskiego, PR– sala przyrodnicza, BB- biblioteka, IN – sala informatyczna, 1,2,3 – odpowiednio sala klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, GL– gabinet , SG – salka gimnastyczna,GP- gabinet pedagoga )

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

LekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1Matematyka
MA
J.angielski
BB
Religia
MA
Religia
BB
Matematyka
MA
2J.polski
JP
Matematyka
MA
WFHistoria
MA
WF
3Godz. wych
MA
Historia
BB
J.polski
JP
J.polski
BB
J.polski
JP
4Muzyka
IN
J.polski
BB
J.angielski
BB
J.angielski
IN
Geografia
IN
5Biologia
PR
Plastyka
PR
Informatyka
IN
Matematyka
MA
Technika
BB
6WFzaj.indywidualne j.polskiWFZDW j.polski
7zaj.indywidualne z matematyki/
kółko polonistyczne

KLASA VIA- wychowawca Joanna Rambolińska

Uwaga ! pogrubiona czcionka przy przedmiocie oznacza salę dydaktyczną ( MA – sala matematyczna, JP– sala języka polskiego, PR– sala przyrodnicza, BB- biblioteka, IN – sala informatyczna, 1,2,3 – odpowiednio sala klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, GL– gabinet , SG – salka gimnastyczna,GP- gabinet pedagoga )

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1J.polski
BB
Wdżr
BB
J.angielski
IN
2Historia
BB
J.angielski
IN
J.polski
JP
Religia
BB
J.polski
JP
3Godz. wych
BB
J.polski
JP
Matematyka
MA
Matematyka
MA
Matematyka
MA
4Biologia
PR
Plastyka
PR
WFWFWF
5Muzyka
IN
Historia
BB
J.angielski
BB
J.polski
JP
Religia
IN
6Matematyka
MA
Geografia
PR
Informatyka
IN
ZDW j. polskiTechnika
IN
7SKSWFkoło matematycznekoło polonistyczne

KLASA VIB – wychowawca Bogusław Korczak

Uwaga ! pogrubiona czcionka przy przedmiocie oznacza salę dydaktyczną ( MA – sala matematyczna, JP– sala języka polskiego, PR– sala przyrodnicza, BB- biblioteka, IN – sala informatyczna, 1,2,3 – odpowiednio sala klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, GL– gabinet , SG – salka gimnastyczna,GP- gabinet pedagoga )

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1Geografia
PR
ZDW mat
MA
zaj. rewalidacyjneMatematyka
MA
2J.polski
PR
Plastyka
PR
Religia
BB
J.angielski
IN
J.angielski
PR
3Godz. wych
JP
J.polski
MA
WFHistoria
JP
WF
4WFMatematyka
MA
J.polski
JP
J.polski
JP
J.polski
JP
5Historia
BB
J.angielski
IN
Matematyka
MA
WFMatematyka
MA
6Muzyka
IN
Biologia
PR
ZDW j. polskiReligia
JP
7SKS, zaj. rewalidacyjnekoła zainteresowań
( historyczne,
j.angielski, plastyczne)
Informatyka
IN
koło j. polskiTechnika
MA
8

KLASA VII – wychowawca Aneta Grodziska

Uwaga ! pogrubiona czcionka przy przedmiocie oznacza salę dydaktyczną ( MA – sala matematyczna, JP– sala języka polskiego, PR– sala przyrodnicza, BB- biblioteka, IN – sala informatyczna, 1,2,3 – odpowiednio sala klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, GL– gabinet , SG – salka gimnastyczna, GP- gabinet pedagoga)

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1J.angielski
JP
Religia
JP
Geografia
PR
Historia
PR
Geografia
PR
2J.niemiecki
IN
J.polski
JP
Wdżr
PR
J.polski
JP
Matematyka
MA
3Godz. wych
IN
Plastyka
PR
J.angielski
PR
Chemia PRInformatyka
IN
4Matematyka
MA
J.angielski
JP
J.polski
JP
Matematyka
MA
Fizyka
PR
5WFMatematyka
MA
Religia
PR
Fizyka
PR
J.polski
JP
6J.Polski
JP
WFHistoria
JP
J.niemiecki
PR
Chemia
PR
7Muzyka
IN
ZDW
j.pol
JP

koła zaint
Biologia
PR
Biologia
PR
WF- dziewczęta
8kółko j.polskikoło matematyczneWFWF-chłopcy

KLASA VIII – wychowawca Monika Frąckowiak

Uwaga ! pogrubiona czcionka przy przedmiocie oznacza salę dydaktyczną ( MA – sala matematyczna, JP– sala języka polskiego, PR– sala przyrodnicza, BB- biblioteka, IN – sala informatyczna, 1,2,3 – odpowiednio sala klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, GL– gabinet , SG – salka gimnastyczna, GP- gabinet pedagoga)

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1J.niemiecki
IN
ZDW
j.pol
WOS
JP
J.polski OKE
JP
J.polski
JP
2Matematyka
MA
WFMatematyka
MA
Chemia
PR
Informatyka
IN
3WFWOS
IN
WFJ.angielski
IN
Biologia
PR
4J.polski
JP
Godz. wych
IN
Religia
IN
Historia
PR
Matematyka
MA
5J.polski
JP
J.polski
JP
J.polski
JP
Geografia
PR
Fizyka
PR
6Historia
PR
J.angielski
IN
J.angielski
MA
Matematyka
MA
Matematyka OKE
MA
7Chemia
PR
ZDW mat
MA
EDB
MA
J.niemiecki
IN
WF- dziewczęta
8Religia
PR
Koła zaint.Fizyka
PR
WF- chłopcy