Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

Plan lekcji – II semestr roku 2021/2022

Plan obowiązuje od dnia 31 stycznia 2022 roku

Świetlica szkolna czynna codziennie od godziny 7.00

Przywóz dzieci i uczniów codziennie według stałego harmonogramu Dębowa Łęka wyjazd z przystanków koło krzyża i koło kościoła między 7.10 – 7.15 następnie przejazd do Osowej Sieni i zbiórka dzieci z przystanku koło leśniczówki.

Odjazdy autobusów ( uwaga zmiana od tego roku szkolnego dwa odwozy uczniów ): codziennie od poniedziałku do piątku :

I odjazd – godz. 13.50,

II odjazd godz. 15.40

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – wychowawca mgr Jolanta Gierlich

lekcja/godzinaPoniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
8.00 – 9.00zaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjne
9.00-10.00zaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjne
10.00 – 11.00j.angielskizaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjne
11.00-12.00zaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjne
12.00 – 13.00religiaj.angielskizaj.edukacyjnezaj.edukacyjnezaj.edukacyjne
13.00-13.30zaj.edukacyjnereligia

KLASA I – wychowawca mgr Magdalena Błaszczyk

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.zaj.komputerWF
2ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.WFed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.
3ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.
4ed.wczesnoszk.WFed.wczesnoszk.j.angielskireligia
5j.angielskireligiaZDW
kor.komp
koło zainteres.
6gimnastyka korekcyjnaLogopedia

KLASA II – wychowawca mgr Barbara Morawska

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1ed.wczesnoszk.WF ed.wczesnoszk.gimnastyka korekcyjnaed.wczesnoszk.
2zaj.komputer.ed.wczesnoszk.j.angielskireligiaed.wczesnoszk.
3ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.
4ed.wczesnoszk.j.angielskied.wczesnoszk.WFed.wczesnoszk.
5religiaed.wczesnoszk.WFzaj. kor – komp
rewalidacja
logopedia
6zaj. kor-komp.ZDW
rewalidacja
koło zainteresowań
7SKS

KLASA III – wychowawca Barbara Kajca

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1zaj.komputer.religiakoło zainteresowań
2ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.WF
3ed.wczesnoszk.j.angielskiWFed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.
4ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.ed.wczesnoszk.
5ed.wczesnoszk.WFed.wczesnoszk.j.angielskireligia
6ZDWgimnastyka kor.logopedia
7SKS

KLASA IVwychowawca Daria Ziętek

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

LekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1WFj.angielskikoło matematyczne
zaj. kor-komp
j.polski
2j.polskiWFmatematykamatematykareligia
3matematykamuzykaplastykaj.angielskiWF
4j.angielskij.polskij.polskitechnikaprzyroda
5historiagodz. wych.religiaj.polskimatematyka
6ZDW -j.pol
zaj.rewalid.
przyrodainformatyka
WF
ZDW matematyka
7SKSkoło j.angielski
8koło wokalne
koło przyrod.
koło plastyczne

KLASA V – wychowawca Klaudia Kowalska

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

LekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1zaj.rewalidhistoriawdżrgeografia
2j.angielskij. polskireligiaWFj.angielski
3biologiaWFmatematykatechnikaj.polski
4j.polskigodz. wych.j.polskij.polskimatematyka
5WF
muzykaj.angielskireligiaWF
6matematykamatematykaplastykahistoriazaj. kor – komp
7
ZDW-matZDW j.polinformatykazaj.rewalid.
8koło polonistycznekoło przyrod.
koło wokalne
koło plastyczne

KLASA VI- wychowawca Barbara Martyniuk

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j.angielskizaj. rewalid.wdżrj.angielski
2biologiareligiareligiaWFmatematyka
3j.polskiWFj.polskij.polskihistoria
4matematykagodz. wych.j.angielskihistoriaj.polski
5WFmuzykamatematykatechnikaWF
6geografiaj.polskiplastykaZDW matematyka/ świetlicainformatyka
7ZDW-j.pol
zaj.rewalid.
matematykazaj. kor komptechnika
8koło polonistycznekoło.przyr.
koło wokalne
koło matematyczne
koło plastyczne
kółko j. angielski

KLASA VIIa – wychowawca Joanna Rambolińska

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0koło matematyczne
1j.niemiecki
zaj.rewalid
j.angielskij.polskireligiafizyka
2matematykaWFchemiahistoriaj.polski
3WFreligiaj.niemiecki
zaj.rewalid.
geografiamatematyka
4j.polskigodz. wychWFmatematykaWF
5biologiaj.polskiplastykabiologiageografia
6j.angielskimuzykamatematykaj.polskihistoria
7fizykaj.angielskichemia
8koło polonistyczneinformatykaZDW matemat.
ZDW j.polski
SKS

KLASA VIIb – wychowawca Bogusław Korczak

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1fizykaZDW j.polfizykahistoriamatematyka
2j.niemiecki
zaj.rewalid.
geografiaj.niemiecki
zaj.rewalid.
j.angielskigeografia
3matematykaj.polskij.angielskiWFchemia
4WFgodz. wychWdżrbiologiahistoria
5j.polskichemiaj.polskij.polskij.polski
6biologiamatematykareligiamatematykaWF
7j.angielskimuzyka
plastykareligia
informatyka
8zaj.rewalid.ZDW mat.
koło przyrod.
koło wokalne
.WF

KLASA VIII – wychowawca Aneta Grodziska

Skróty i zapisy w kolorze żółtej czcionki oznaczają zajęcia dodatkowe dla wybranych uczniów.

lekcjaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0koło matematyczne
1j.polski – Igr
matematyka – IIgr
historiaj.niemieckij.angielski OKEDoradztwo zawodowe
2WFj.angielskij.polskiWOSchemia
3j.niemieckij.polskiWOSmatematykaj.angielski
4biologia
godz. wych.
fizykaj.polskimatematyka
5j.polskimatematykaWFhistoriaj.polski
6EDBreligiaj.angielskifizykareligia
7ChemiaWFmatematykaj.polski – IIgr
matematyka – Igr
WF
8geografiakoło przyrod
koło wokalne
informatyka
SKS