Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

Plan lekcji 2019/2020

Obowiązuje od dnia 9 września 2019 roku

Świetlica szkolna czynna codziennie od godziny 7.00

Odjazdy gimbusów : Poniedziałek: I odjazd – godz. 13.50, II odjazd godz. 15.40, Wtorek : I odjazd – godz. 13.50, II odjazd godz. 15.40 , Środa i Czwartek godz. 15.40, Piątek : godz 14.50

Uwaga ! pogrubiona czcionka przy przedmiocie oznacza salę dydaktyczną ( MA – sala matematyczna, JP– sala języka polskiego, PR– sala przyrodnicza, BB- biblioteka, IN – sala informatyczna, 1,2,3 – odpowiednio sala klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, GL– gabinet , SG – salka gimnastyczna)

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – wychowawca mgr Jolanta Gierlich

godzina zajęćPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 9.00zaj.edukj. angielskiReligia zaj.edukj.angielski
9.00-10.00zaj. edukzaj.edukzaj.edukzaj.edukzaj.eduk
10.00-11.00 zaj. edukzaj.edukzaj.edukzaj.edukzaj.eduk
11.00-12.00zaj. edukzaj. edukzaj. edukzaj.edukzaj.eduk
12.00-13.00zaj.edukzaj.edukzaj. edukzaj.edukReligia
13.00 – 13.30zaj.edukzaj. eduk

KLASA I – wychowawca mgr Barbara Kajca

godzina zajęćPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00-8.45—————Gim. korekcyjna / SGzaj.edukzaj.komp.Religia
8.55-9.40zaj.edukj. angielskizaj.edukzaj.edukzaj.eduk
9.50-10.35 zaj.edukzaj.eduk zaj.eduk
WFzaj.eduk
10.50-11.35 Religiazaj.edukzaj.edukkółkoj.angielski
11.45-12.30zaj.edukWFWF
12.45 – 13.30zaj.eduk
13.40 – 14.25
14.35-15.20

KLASA II – wychowawca mgr Magdalena Błaszczyk

godzina zajęćPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45WFzaj.kompGim. korekcyjnazaj.eduk
8.55 – 9.40 zaj.edukzaj.edukzaj.edukWFzaj.eduk
9.50 – 10.35zaj.edukReligiazaj.edukzaj.edukzaj.eduk
10.50 – 11.35j.angielskizaj.edukWFzaj.edukzaj.eduk
11.45 – 12.30kółkozaj.edukzaj.edukj.angielski
12.45 – 13.30SKSReligia

KLASA III – wychowawca Barbara Morawska

godzina zajęćPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45zaj.komput.j.angielskiGim. korekcyjnazaj.eduk
8.55 – 9.40zaj.edukzaj.edukzaj.edukReligiaj.angielski
9.50 – 10.35WFzaj.edukzaj.edukzaj.edukzaj.eduk
10.50 – 11.35zaj.edukzaj.edukzaj.edukzaj.edukzaj.eduk
11.45 – 12.30ReligiakółkoWFWF
12.45 – 13.30SKSZDWzaj.eduk

KLASA IV – wychowawca Barbara Martyniuk

Uwaga ! pogrubiona czcionka przy przedmiocie oznacza salę dydaktyczną ( MA – sala matematyczna, JP– sala języka polskiego, PR– sala przyrodnicza, BB- biblioteka, IN – sala informatyczna, 1,2,3 – odpowiednio sala klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, GL– gabinet , SG – salka gimnastyczna)

godzina zajęćPoniedziałekWtorekSrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45Muzyka /3J.polski /JP
8.55 – 9.40Matematyka/BBJ.polski / BBReligia /BBJ.polski / BBWF
9.50 – 10.35Godz. wych./3J.angielski/ BBMatematyka /MAPrzyroda / PRJ.angielski / BB
10.50 – 11.35Przyroda /PRMatematyka /MAInformatyka /INMatematyka / BBJ.angielski / BB
11.45 – 12.30J.polski /BBHistoria / 3J.polski / JPWFReligia / 3
12.45 -13.30SKSWFWFPlastyka /PR
13.40 – 14.25
Technika /3

KLASA V A – wychowawca Joanna Rambolińska

Uwaga ! pogrubiona czcionka przy przedmiocie oznacza salę dydaktyczną ( MA – sala matematyczna, JP– sala języka polskiego, PR– sala przyrodnicza, BB- biblioteka, IN – sala informatyczna, 1,2,3 – odpowiednio sala klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, GL– gabinet , SG – salka gimnastyczna)

godzina zajęćPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45Matematyka /MAZDW j.pol/BBInformatyka /INJ.polski / JPWF
8.55 – 9.40Muzyka /IN WFMatematyka / MAPlastyka / 3J.polski /JP
9.50 – 10.35Godz. wych. /BBJ.polski /JPHistoria / BBBiologia / PRReligia / MA
10.50- 11.35Historia /BBJ.angielski /BBWFWFMatematyka /MA
11.45 – 12.30Geografia /PRMatematyka /MAReligia / BBTechnika / BBJ.angielski /IN
12.45 – 13.30J.polski /JPJ.angielski /MAJ.polski / BB
13.40 – 14.25ZDW mat / MA

14.35 – 15.20
SKSkółko wokalne / JPkółko plastyczne / PR

KLASA VB – wychowawca Bogusław Korczak

Uwaga ! pogrubiona czcionka przy przedmiocie oznacza salę dydaktyczną ( MA – sala matematyczna, JP– sala języka polskiego, PR– sala przyrodnicza, BB- biblioteka, IN – sala informatyczna, 1,2,3 – odpowiednio sala klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, GL– gabinet , SG – salka gimnastyczna)

godzina zajęćPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45J.polski /BBZDW j.pol /BBGeografia / PR
8.55 – 9.40WFJ.polski /JPWFHistoria / BBJ.polski / BB
9.50 – 10.35Muzyka /MAMatematyka /MA Technika / INPlastyka / BBJ.angielski / IN
10.50 – 11.35Godz. wych / INWFHistoria / BBReligia / INWF
11.45 – 12.30Matematyka /MAJ.angielski /BBMatematyka / MAMatematyka / MABiologia / BB
12. 45 – 13.30J.angielski /BBReligia /JPInformatyka / INJ.polski / JP
13.40 – 14.25ZDW. mat / MAJ.polski / JP
14.35 – 15.20SKSkółko woklane /JPkółko plastyczne / PR

KLASA VI – wychowawca Aneta Grodziska

Uwaga ! pogrubiona czcionka przy przedmiocie oznacza salę dydaktyczną ( MA – sala matematyczna, JP– sala języka polskiego, PR– sala przyrodnicza, BB- biblioteka, IN – sala informatyczna, 1,2,3 – odpowiednio sala klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, GL– gabinet , SG – salka gimnastyczna)

godz. zajęćPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45—-J.polski /JPReligia / MAZDW. j.pol / GL
8.55 – 9.40Religia /MAMatematyka /MAInformatyka / INGeografia / INJ.angieslki / IN
9.50 – 10.35Godz. wych. /INWFWFJ.polski / JPJ.polski /JP
10.50 – 11.35J.polski /JPHistoria /INJ.polski /JPPlastyka /MABiologia / PR
11.45 – 12.30 J.angielski /JPMuzyka /INJ.angielski / PRHistoria / INMatematyka / MA
12.45 – 13.30Matematyka /MAMatematyka / MAWF
13.40 – 14.25WFWdżr / INTechnika / MAkółko j. angielski / IN
14.35 – 15.20SKSkółko wokalne /JPZDW mat / MAkółko plast. / PR

KLASA VII – wychowawca Monika Frąckowiak

Uwaga ! pogrubiona czcionka przy przedmiocie oznacza salę dydaktyczną ( MA – sala matematyczna, JP– sala języka polskiego, PR– sala przyrodnicza, BB- biblioteka, IN – sala informatyczna, 1,2,3 – odpowiednio sala klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, GL– gabinet , SG – salka gimnastyczna)

godzina zajęćPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45J.polski /JPMatematyka /MAWFChemia / PRMatematyka / MA
8.55 – 9.40J.niemiecki /PRWdżr /INHistoria / PRMatematyka / MAFizyka / PR
9.50 – 10.35Godz. wych. /PRJ.angielski /PRJ.polski / JPWFBiologia / PR
10.50 – 11.35WFJ.polski /JPReligia / PRJ.polski / JPGeografia / IN
11.45- 12.30Historia /INBiologia / PRInformatyka / INPlastyka / PRJ.polski / JP
12.45 – 13.30Geografia / PRMuzyka / INChemia / PRJ. niemiecki / MAJ.angielski / PR
13.40 – 14.25Matematyka /MAFizyka / PRJ.angielski / JPReligia / INWF
14.35 – 15.20SKSkółko wokalne /JPZDW mat. / MAZDW j.pol. / JP

KLASA VIII – wychowawca Magdalena Olejnik

Uwaga ! pogrubiona czcionka przy przedmiocie oznacza salę dydaktyczną ( MA – sala matematyczna, JP– sala języka polskiego, PR– sala przyrodnicza, BB- biblioteka, IN – sala informatyczna, 1,2,3 – odpowiednio sala klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, GL– gabinet , SG – salka gimnastyczna)

godzina zajęćPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8.00 – 8.45J.niemiecki /PRwdżr /PRk.mat / k.pol.J.angielski / JPFizyka / IN
8.55 – 9.40J.polski / JPJ.angielski /PRJ.polski / JPChemia / PRMatematyka / MA
9.50 – 10.35Godz. wych. / JPWOS /INReligia / PRMatematyka / MAWF
10.50 – 11.35Matematyka /MABiologia /PRMatematyka / MAHistoria / PRReligia / JP
11.45 – 12.30WFJ.polski / JPWFJ.polski / JPGeografia / PR
12.45 – 13.30Historia /INFizyka / PRWOS / JPInformatyka / INJ.polski / JP
13.40 – 14.25Dor. zaw. / INWFChemia / PRJ.niemiecki / PRJ.angielski / PR
14.35- 15.20SKSEDB / INZDW. mat / MA