Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

Rada rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca Rady Rodziców : Ewa Czyż

z-ca przewodniczącej : Aneta Gulka

Skarbnik : Monika Łynsza

Sekretarz : Angelika Zawadzka

Członkowie : Joanna Pestrowicz, Joanna Brudnicka, Aldona Przybyła, Aldona Rogińska

SKŁAD RAD ODDZIAŁOWYCH

Oddział dzieci przedszkolnych  :

Agnieszka Sobecka, Sandra Duszyńska, Malwina Skopińska

Klasa I :

Malwina Chruścicka, Edyta Dziadosz, Ilona Zając

Klasa II :

Katarzyna Ławniczak, Iwona Stróżyk, Patrycja Onóżko

Klasa III  :  

Aldona Rogińska, Agnieszka Mrozkowiak, Adelajda Borowiak

Klasa IV a :

Monika  Łynsza, Maria Walkowiak, Wiesława Walczak

Klasa IV b:

Małgorzata Sobecka, Angelika Zawadzka, Lucyna Krystkowiak

Klasa V :

Marcin Drzewicz, Kamila Kmiecik – Holc, Karolina Gościańska

Klasa VI:

 Ewa Czyż, Anna Gurszyńska , Joanna Pestrowicz

Klasa VII :

Aneta Gulka, Lucyna Mrozkowiak, Joanna Ufniak

Klasa VIII :

Joanna Brudnicka, Małgorzata Ścisłowska, Agnieszka Strojwąs