Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

REKRUTACJA 2021/2022

Szanowni Państwo

   W związku z ogłoszonym  przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa postępowaniem rekrutacyjnym  dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dyrektor Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni zaprasza Państwa na drzwi otwarte i spotkanie informacyjne połączone z zapisami do szkoły i oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego, które odbędzie się w dniu  5 marca 2021  roku   ( piątek)  o godzinie 17.00 na Sali gimnastycznej szkoły w Osowej Sieni.

Jednocześnie nadmieniam, iż zgodnie z zapisami prawa oświatowego dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego oraz może na wniosek rodzica rozpocząć naukę w klasie pierwszej. Natomiast dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej położonej na obszarze gminy .            

Z wyrazami szacunku

Dyr. Szkoły Mikołaj Błaszczyk