Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Państwo

   W związku z ogłoszonym  przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa postępowaniem rekrutacyjnym  dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dyrektor Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni zaprasza Państwa na spotkanie informacyjne połączone z zapisami do szkoły i oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego, które odbędzie się w dniu  9 marca 2020  roku   ( poniedziałek)  o godzinie 17.00 na Sali gimnastycznej szkoły w Osowej Sieni.

Jednocześnie nadmieniam, iż zgodnie z zapisami prawa oświatowego dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego oraz może na wniosek rodzica rozpocząć naukę w klasie pierwszej. Natomiast dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej położonej na obszarze gminy .            

Informacja dotycząca wypełnienia dokumentów.

  1. Zgłoszenie do klasy I wypełniają rodzice dzieci urodzonych w roku 2013, które   w roku  szkolnym 2019/2020 uczęszczają do oddziału przedszkolnego i z dniem  1 września 2020 roku rozpoczną edukację w klasie pierwszej.
  • Wniosek rodzica/prawnego opiekuna o wcześniejsze przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni  w roku szkolnym  2020/2021 wypełniają rodzice dzieci urodzonych w roku 2014, które  w roku  szkolnym 2020/2021 mogą rozpocząć naukę w klasie pierwszej ( dobrowolna decyzja rodzica)  i były objęte formą wychowania przedszkolnego.
  • Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni w roku szkolnym 2020/2021 wypełniają rodzice dzieci urodzonych w roku 2014, które  w roku  szkolnym 2019/2020 uczęszczały do oddziału przedszkolnego i  od 1 września 2020 roku będą dalej uczęszczały do oddziału przedszkolnego.
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021 wypełniają rodzice dzieci pięcioletnich, których rodzice z dniem  1 września 2020 roku będą chcieli posłać dziecko do przedszkola – dotyczy dzieci które nie były wcześniej objęte wychowaniem przedszkolnym.

Ze względu na wagę podejmowanych spraw proszę o obecność jednego z rodziców/prawnych opiekunów i zabranie ze sobą długopisu.

Z wyrazami szacunku

Dyr. Szkoły Mikołaj Błaszczyk