Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

REKRUTACJA 2022/2023

Szanowni Państwo

   W związku z ogłoszonym  przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa postępowaniem rekrutacyjnym  dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych oraz naborem dzieci do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dyrektor Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni przedstawia harmonogram zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Informujemy, iż zgodnie z zapisami prawa oświatowego dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego oraz może na wniosek rodzica rozpocząć naukę w klasie pierwszej. Natomiast dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej położonej na obszarze gminy .            

Z wyrazami szacunku

Dyr. Szkoły Mikołaj Błaszczyk

2. DOKUMENTY DO KLASY I

a) zgłoszenie dziecka do I klasy ( wypełniają rodzice dzieci urodzonych w roku 2015, które w roku  szkolnym 2021/2022 uczęszczają do oddziału przedszkolnego w SP. Osowa Sień i z dniem  1 września 2022 roku rozpoczną edukację w klasie pierwszej)

b) wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego ( wypełniają rodzice dzieci urodzonych w roku 2016 lub 2017, które nie były objęte wcześniej wychowaniem przedszkolnym w SP. Osowa Sień)