Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119, str. 1) informujemy, iż Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni jest pani Kinga Zduńska, numer telefonu 575 001 161

Poczta elektroniczna IOD:   inspektor@cbi24.pl

Klauzule dotyczące spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO: