Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Nr 119, str. 1) informujemy, iż Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni jest Pan Marek Biedak, numer telefonu 534 499 007

Poczta elektroniczna IOD:   marek.biedak@cbi24.pl

Klauzule dotyczące spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO: