Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

Spotkania z rodzicami.

SZANOWNI RODZICE.

Zebrania z rodzicami odbędą się w dniu 27 maja 2019 roku tj. w poniedziałek w następujących godzinach:

godz. 16.30 – zebranie Prezydium Rady i Rad Oddziałowych z dyrektorem szkoły.

godz.17.00 – zebrania rodziców uczniów klas 0 – III z wychowawcami

godz 17.40 – zebrania rodziców uczniów klas IV- VIII z wychowawcami.