Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

Spotkania z rodzicami.

SZANOWNI RODZICE !!

INFORMUJĘ, IŻ W ZWIĄZKU Z NIEPRZERWANĄ AKCJĄ PROTESTACYJNĄ SZKOŁA W OSOWEJ SIENI NIE JEST WSTANIE REALIZOWAĆ PLANOWYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH.

PRAWDOPODOBNIE DO KOŃCA TYGODNIA TJ. DO DNIA 26 KWIETNIA 2019 ROKU ZAJĘCIA WYNIKAJĄCE Z PLANU LEKCJI NIE BĘDĄ REALIZOWANE. SZKOŁA MOŻE JEDYNIE ŚWIADCZYĆ ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE DLA UCZNIÓW, KTÓRYM RODZICE NIE SĄ WSTANIE ZAPEWNIĆ OPIEKI W DOMU.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM BARDZO PROSZĘ O ILE JEST TO MOŻLIWE O ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W DOMU. W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI W OGRANICZONYM ZAKRESIE SZKOŁA ZAPEWNI OPIEKĘ W SZKOLE. PONADTO PROSZĘ O ŚLEDZENIE INFORMACJI NA NINIEJSZEJ STRONIE.Z WYRAZAMI SZACUNKU – MIKOŁAJ BŁASZCZYK